Lokalita

Lokalita

Říčany leží jihovýchodním směrem od Prahy, přibližně 15 km od jejího centra, na státní silnici Praha – Kutná Hora, na železniční trati Praha – Benešov a přibližně 4 km od dálnice D1 i pražského silničního okruhu D0 (dálniční sjezd 12 – Říčany), na okraji přírodní rezervace Voděradské bučiny, které jsou rozsáhlým lesním komplexem na pravém břehu Jevanského potoka. Právě tato poloha v těsném sousedství krásné přírody nabízí možnosti odpočinku, sportovního vyžití a zejména pak klidného a zdravé bydlení. Říčany navíc nabízejí kompletní obchodní a občanskou vybavenost, včetně středních škol, zimního stadionu, centra Fialka s vnitřním bazénem a kinem i s množstvím dalších krytých a venkovních sportovišť i zařízení, která umožňují výkonnostní i běžné sportovní vyžití. Ze Říčan je také vedeno velké množství železničních spojů do Prahy, s dobou jízdy do centra hlavního města 30 minut.
Podle nedávno zveřejněných informací společnosti Deloitte se nejlépe v České republice žije právě ve středočeských Říčanech. Ty předčily v indexu kvality života zhruba dvě stovky obcí s rozšířenou působností. Bohužel v Říčanech se i přes velký zájem o bydlení téměř nic nestaví. Je to v důsledku nedostatečné kapacity ČOV, díky které je většina nových projektů zamítnuta. Tento projekt je výjimkou – má přidělenou dostatečnou kapacitu vody i kanalizace.
Projekt „Bydlení Nad lesem“ je realizován na severovýchodním okraji Říčan, v části Strašín, na mírně svažitých pozemcích s jižní orientací, v lokalitě „U Ládek“, při stejnojmenné komunikaci, na rozhraní původní čistě obytné nerušící okolní zástavby a souvislých lesních pozemků nad vodotečí Rokytka, v místě s kompletně provedenou technickou infrastrukturou.

Tvorba webových stránek – AiVision, s.r.o.